Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

tel.: 81 72 44 154
fax: 81 72 44 800
mst@radiology.com.pl
radiologia.zabiegowa@spsk4.lublin.pl

Rejestracja

Badania naczyniowe i USG
tel.: 81 72 44 149
fax: 81 72 44 527

Badania rezonansu magnetycznego
tel.: 81 72 44 158
fax: 81 72 44 527

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji

Certyfikaty

Certyfikat jakości ISO 9001

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie informuje, iż w dniach 26 i 27 maja 2011 r. odbył się na terenie naszej jednostki audit nadzorujący dotyczący certyfikatu ISO 9001. Audit zakończył się pozytywnie. Zespół audytujący wskazał na bardzo dobre zarządzenie zasobami przez Dyrekcję Szpitala, w szczególności poprzez poprawę istniejącej infrastruktury oraz organizacji pracy. Nasz Szpital spełnia wymogi normy ISO 9001 od 2004 roku. Korzyści płynące z posiadania tego certyfikatu wyrażają się zarówno w sferze wewnętrznej Szpitala poprzez poprawę jakości świadczonych usług medycznych i uporządkowanie całego obszaru zarządzania instytucją jak również w sferze zewnętrznej poprzez uznanie u pacjenta i wzrost zaufania pacjentów oraz instytucji zewnętrznych do naszej jednostki. Przypominam, iż oprócz certyfikatu ISO 9001 SPSK-4 posiada certyfikat akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości.

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl