Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

tel.: 81 72 44 154
fax: 81 72 44 800
mst@radiology.com.pl
radiologia.zabiegowa@spsk4.lublin.pl

Rejestracja

Badania naczyniowe i USG
tel.: 81 72 44 149
fax: 81 72 44 527

Badania rezonansu magnetycznego
tel.: 81 72 44 158
fax: 81 72 44 527

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji

Galeria

Praca

Prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo Trojanowska
Dr n. med. Marzena Janczarek
Kierownik Zespołu Techników RTG - Grażyna Dębska
Z-ca Kierownika Zespołu Techników RTG - Madalena Wawrzyszak
Sekretariat, Starszy Statystyk Medyczny - Ewa Makowska
Aparatura medyczna - mgr inż. Piotr Lubiasz
Dr n. med. Monika Antoń - Jóźwiakowska
Dr n. med. Anna Drelich-Zbroja
Od lewej Lek. med. Michał Górnik, Piel. Elżbieta Nieczaja, Dr hab. Tomasz Jargiełło
Dr hab. Tomasz Jargiełło
Lek. med. Klaudia Karska
Dr n. med. Monika Miazga
Od lewej Dr hab. Tomasz Jargiełło, Lek. med. Michał Przyszlak
Lek. med. Pyra Krzysztof
Dr n. med. Małgorzata Rzeszowska - Sieczka
Od prawej Lek. med. Michał Sojka, Piel. Aneta Kowalczyk, Tech. rtg. Agnieszka Lekan
Od prawej Dr hab. Maciej Szajner, Tech. RTG Tomasz Wojda
Dr n. med. Anna Szymańska
Piel. inst. Sylwia Adamczyk
Piel. inst. Anna Bielecka
Piel. inst. Aneta Kowalczyk
Piel. inst. Aneta Pudło
Piel. inst. Izabela Staszek
Piel. inst. Barbara Stokowska
Tech. RTG Marta Dębińska
Od prawej Tech RTG Małgorzata Gozdur, Tech. RTG Andrzej Świtacz
Od lewej Tech. RTG Jan Kuśpit, Lek. med. Krzysztof Pyra
Tech. RTG Mirosława Mazurek
Tech. RTG Beata Skomorowska
Tech. RTG Andrzej Szopa
Tech. RTG Alicja Walczak
Tech. RTG Mariola Żukowska
Rejestratorka med. Magdalena Kalita
Starszy Statystyk med. Jagoda Paluch
Starszy Statystyk med. Halina Zagajewska
Referentka Marzena Wilk
Sanitariuszka szpitalna Barbara Sierpińska
Pracownia naczyniowa
Pracownia naczyniowa
Implantacja Stentgraftu

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie eadv.pl