Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego
20-954 Lublin


Rejestracja

Badania naczyniowe i USG

Badania rezonansu magnetycznego

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji

Zjazd 2012

IV Jubileuszowy Zjazd Radiologii Zabiegowej
Kazimierz Dolny, 24-27 maja 2012

PROGRAM

24 maja (czwartek)

od godz. 15.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników – Hotel „Król Kazimierz”
19.00 Kolacja i spotkanie towarzyskie w hotelowym patio

25 maja (piątek)

08.30 - 09.00 Otwarcie Zjazdu
09.00 - 11.00 Sesja Naukowa I Angioplastyka i stentowanie tętnic obwodowych - co nowego?
1. Infrapopliteal angioplasty - Jan Peregrin (Praga, Republika Czeska) 20 min.
2. Thrombectomy from head to toe - Dierk Vorwerk (Ingolstadt, Niemcy) 20 min.
3. Mechanical trombectomy in the acute limb ischemia therapy - Lubomir Špak (Koszyce, Republika Słowacka) 10 min.
4. Peripheral arterial disease: use of recanalization devices - Miltiades Krokidis, Konstantinos Katsanos, Panos Gkoutzios, Irfan Ahmed, Tarun Sabharwal (Londyn, Anglia) 10 min.
5. Wyniki audytu zabiegów angioplastyki i stentowania tętnic biodrowych - Maciej Karasek (Sunderland, Anglia) 10 min.
6. Miejsca dostępu naczyniowego w rewaskularyzacji kończyn dolnych - Marek Krzanowski (Kraków) 10 min.
7. Zastosowanie balonów uwalniających lek w leczeniu zmian odcinka udowo-podkolanowego – wyniki wstępne – Aleksander Falkowski, Wojciech Poncyliusz, Arkadiusz Kazimierczak, Stanisław Mokrzyński (Szczecin) 10 min.
8. Aterektomia SilverHawk w leczeniu nawrotów zwężeń w stentach udowych - Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Michał Górnik, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin) 10 min.
Dyskusja. Panel ekspertów. 15 min.
11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 13.45 Sesja Naukowa II Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty - powikłania
1. Management of EVAR complications (endoleaks and other misshapes) - Elias Brountzos (Ateny, Grecja) 20 min.
2. Embolization of type I endoleaks with the use of Onyx - Thomas Larzon (Örebro, Szwecja) 20 min.
3. Complications in TEVAR and EVAR - selected cases - Tarun Sabharwal (Londyn, Anglia) 20 min.
4. Etapowe wewnątrznaczyniowe leczenie niestabilnego rozwarstwienia aorty brzusznej - doświadczenia własne - Krzysztof Milczarek, Rafał Maciąg, Jacek Szmidt, Olgierd Rowiński (Warszawa) 10 min.
5. Powtórne zabiegi naprawcze po implantacji stentgraftów z powodu AAA - przyczyny i postępowanie - Jacek Kurcz, Jerzy Garcarek (Wrocław) 10 min.
6. Wewnątrznaczyniowe leczenie przecieków typu II po EVAR - wyniki odległe - Mikołaj Wojtaszek, Rafał Maciąg, Krzysztof Milczarek, Jacek Szmidt, Olgierd Rowiński (Warszawa) 10 min.
7. Wewnątrznaczyniowe leczenie chorych za pomocą stentgraftów, implantowanych do łuku i części wstępującej aorty - Robert Juszkat, Mateusz Puślecki, Piotr Buczkowski, Bartłomiej Perek, Jerzy Kulesza, Ryszard Staniszewski, Wacław Majewski, Grzegorz Oszkinis, Marek Jemielity (Poznań) 10 min.
8. "Problemy nerkowe" u chorych po implantacji stentgraftów do TAB - Tomasz Jargiełło, Michał Sojka, Radosław Krupiński, Monika Miazga, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin) 10 min.
Dyskusja. Panel ekspertów. 15 min.
13.45 - 15.00 Obiad
15.00 - 17.00 Sesja Naukowa III Stentowanie tętnic domózgowych. Leczenie udarów mózgu
1. 15 lat stentowania tętnic szyjnych - doświadczenia ośrodka lubelskiego - Tomasz Jargiełło (Lublin) 20 min.
2. Aktualne wskazania do leczenia i techniki endowaskularne stosowane w świeżych udarach niedokrwiennych mózgu - Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska (Katowice) 20 min.
3. Zespół hyperperfuzji po CAS i CEA u chorych leczonych z powodu zwężenia tętnic szyjnych - Krzysztof Ziaja (Katowice) 10 min.
4. Mechaniczne leczenie wczesnej fazy udaru niedokrwiennego mózgu wspomaganego leczeniem fibrynolitycznym - możliwości neuroradiologii zabiegowej - Wojciech Poncyljusz, Aleksander Falkowski, Leszek Sagan, Ireneusz Kojder (Szczecin) 10 min.
5. Michał Górnik, Tomasz Jargiełło, Krzysztof Pyra, Michał Sojka, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin) 10 min.
6. Embolizacja kłębczaków w różnych lokalizacjach - Maciej Jaworski, Jarosław Żyłkowski, Andrzej Kulesza (Warszawa) 10 min.
7. Wewnątrznaczyniowe leczenie przedczaszkowych tętniaków tętnic szyjnych - Michał Przyszlak, Tomasz Jargiełło, Michał Sojka, Paweł Poluha, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin) 10 min.
Dyskusja. Panel ekspertów. 15 min.
17.00 - 18.00 Zebranie Sekcji Radiologii Zabiegowej PLTR
19.00 Uroczysty wieczór na zamku w Janowcu

26 maja (sobota)

09.00 - 11.00 Sesja Naukowa IV Radiologia zabiegowa wątroby, zabiegi nienaczyniowe
1. Complications of liver RFA - Okan Akhan (Ankara, Turcja) 20 min.
2. Transarterial treatment of hepatic malignancy - Inger Keussen (Lund, Szwecja) 20 min.
3. Metody endowaskularnego leczenia zmian ogniskowych w wątrobie w przebiegu chorób nowotworowych - Adam Zapaśnik, Bartosz Baścik, Dariusz Zadrożny, Katarzyna Krutul-Walenciej, Katarzyna Lisowska (Gdańsk) 10 min.
4. Chemoembolizacja przy użyciu Hepasphere w leczeniu przerzutów do wątroby - Magdalena Jarząbek, Katarzyna Wojtal, Krzysztof Pyra, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin) 10 min.
5. Radiologia interwencyjna wątroby przeszczepionej, doświadczenia własne - Piotr Kulisiewicz, Olgierd Rowiński, Mariusz Grodzicki, Marek Krawczyk (Warszawa) 10 min.
6. Interventional radiology of bile ducts - Wojciech Ćwikiel (Lund, Szwecja) 20 min.
7. Analiza 10-letnich doświadczeń jednoośrodkowych w przezskórnym przezwątrobowym odbarczaniu dróg żółciowych z przyczyn onkologicznych - Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz (Wrocław) 10 min.
8. Usuwanie złogów żółciowych przez dren Kehra - Tomasz Jargiełło, Michał Sojka, Michał Górnik, Monika Miazga, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin) 10 min.
Dyskusja.
11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 13.30 Sesja Naukowa V Neuroradiologia zabiegowa w XXI wieku
1. Zastosowanie stentów wewnątrzczaszkowych w leczeniu schorzeń naczyń mózgowych z wykorzystaniem różnych technik zabiegowych - Robert Juszkat (Poznań) 20 min.
2. Leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych przy zastosowaniu połączenia różnych materiałów embolizacyjnych - Maciej Szajner (Lublin) 20 min.
3. Zastosowanie materiału embolizacyjnego Onyx w leczeniu naczyniaków tętniczo-żylnych mózgowia - Piotr Zięcina, Emilia Frankowska, Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Romana Bogusławska (Warszawa) 10 min.
4. Diagnostyka i leczenie wewnątrzczaszkowych tętniaków rzekomych - Emilia Frankowska, Piotr Zięcina, Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Romana Bogusławska (Warszawa) 10 min.
5. Embolizacja tętniaków śródczaszkowych przy użyciu spiral hydrożelowych - doświadczenia własne - Miłosz Zbroszczyk, Jan Baron, Daniel Knap, Katarzyna Gruszczyńska (Katowice) 10 min.
6. Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych z zastosowaniem stentów LEO - doświadczenia własne - Paweł Brzegowy, Tadeusz Popiela, Andrzej Urbanik (Kraków) 10 min.
7. Pierwsze doświadczenia z implantacją stentu LVIS w leczeniu tętniaków tętnic mózgu z szeroką szyją - Wojciech Poncyljusz, Aleksander Falkowski, Leszek Sagan, Ireneusz Kojder (Szczecin) 10 min.
8. Zastosowanie protez kierunkujących przepływ krwi w leczeniu tętniaków wewnątrzczaszkowych - Maciej Jaworski, Jarosław Żyłkowski, Przemysław Kunert, Andrzej Marchel (Warszawa) 10 min.
Dyskusja.
13.30 - 15.00 Obiad
15.00 - 17.00 Sesja Naukowa VI Embolizacje obwodowe i inne ciekawe
1. Embolizacja mięśniaków macicy - Radosław Pietura (Lublin) 20 min.
2. Pierwsze doświadczenia w obwodowym zastosowaniu materiału embolizacyjnego Onyx - Rafał Maciąg, Mikołaj Wojtaszek, Krzysztof Korzeniowski, Olgierd Rowiński (Warszawa) 10 min.
3. Możliwości radiologii zabiegowej u chorych z nadciśnieniem wrotnym - Piotr Kulisiewicz, Olgierd Rowiński, Tadeusz Wróblewski, Marek Krawczyk (Warszawa) 10 min.
4. Metody endowaskularnego leczenia tętniaków rzekomych w przebiegu zapalenia trzustki - Adam Zapaśnik, Bartosz Baścik, Dariusz Zadrożny, Katarzyna Krutul-Walenciej, Katarzyna Lisowska (Gdańsk) 10 min.
5. Leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków obszaru unaczynienia tętnicy wątrobowej - Paweł Skrzywanek, Adrian Dąbrowski (Poznań) 10 min.
6. Embolizacja żylaków powrózka nasiennego po uprzedniej nieskutecznej operacji - Krzysztof Pyra, Tomasz Jargiełło, Monika Miazga, Michał Przyszlak, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin) 10 min.
7. Żylaki powrózka nasiennego - 19 lat obliteracji żyły jądrowej - Paweł Skrzywanek, Adrian Dąbrowski (Poznań) 10 min.
8. Wykorzystanie metod wewnątrznaczyniowych w leczeniu krwawień z układu moczowego - Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Emilia Frankowska, Krzysztof Brzozowski, Romana Bogusławska (Warszawa) 10 min.
9. Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków tętnicy nerkowej - analiza 30 przypadków - Rafał Maciąg, Mikołaj Wojtaszek, Magdalena Januszewicz, Maciej Skórski, Jacek Szmidt, Olgierd Rowiński (Warszawa) 10 min.
Dyskusja.
19.00 Wieczór grillowy nad Wisłą

27 maja (niedziela)

09.30 - 11.30 Sesja Naukowa VII Giełda ciekawych przypadków
Prowadzący sesję: Tomasz Jargiełło, Olgierd Rowiński
11.30 Rozdanie dyplomów uczestnictwa. Zakończenie Zjazdu

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie eadv.pl