Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego
20-954 Lublin


Rejestracja

Badania naczyniowe i USG

Badania rezonansu magnetycznego

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji

Galeria

Praca

Prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo Trojanowska
Dr n. med. Marzena Janczarek Z-ca Kierownika Zakładu
Kierownik Zespołu Techników RTG - Grażyna Dębska
Sekretariat, Starszy Statystyk Medyczny - Ewa Makowska
Aparatura medyczna - mgr inż. Piotr Lubiasz
Dr n. med. Monika Antoń - Jóźwiakowska
Dr hab. Anna Drelich-Zbroja
Od lewej Lek. med. Michał Górnik, Piel. Elżbieta Nieczaja, Prof. Tomasz Jargiełło
Prof. Tomasz Jargiełło
Lek. med. Klaudia Karska
Dr n. med. Monika Miazga
Od lewej Prof. Tomasz Jargiełło, Dr n. med. Michał Przyszlak
Dr n. med. Krzysztof Pyra
Dr n. med. Małgorzata Rzeszowska - Sieczka
Od prawej Dr n. med. Michał Sojka, Piel. Aneta Kowalczyk, Tech. rtg. Agnieszka Lekan
Od prawej Dr hab. Maciej Szajner, Tech. RTG Tomasz Wojda
Dr hab. Anna Szymańska
Piel. inst. Sylwia Adamczyk
Piel. inst. Anna Bielecka
Piel. inst. Aneta Kowalczyk
Piel. inst. Aneta Pudło
Piel. inst. Izabela Staszek
Piel. inst. Barbara Stokowska
Tech. RTG Marta Dębińska
Od prawej Tech RTG Małgorzata Gozdur, Tech. RTG Andrzej Świtacz
Od lewej Tech. RTG Jan Kuśpit, Dr n. med. Krzysztof Pyra
Tech. RTG Mirosława Mazurek
Tech. RTG Beata Skomorowska
Tech. RTG Andrzej Szopa
Tech. RTG Mariola Żukowska
Statystyk med. Magdalena Kalita
Starszy Statystyk med. Jagoda Paluch
Starszy Statystyk med. Halina Zagajewska
Referentka Marzena Wilk
Sanitariuszka szpitalna Barbara Sierpińska
Pracownia naczyniowa
Pracownia naczyniowa
Implantacja Stentgraftu

Copyright © 2021 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl