Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego
20-954 Lublin


Rejestracja

Badania naczyniowe i USG

Badania rezonansu magnetycznego

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji

Galeria

Zjazd 2012

Uroczyste otwarcie IV Jubileuszowego Zajazdu Radiologii Zabiegowej 24-27.05.2012, Kazimierz Dolny. Od lewej: Prof. dr hab. Aleksander Falkowski - Przewodniczący Sekcji Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo- Trojanowska - Kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM (ZRZiN) w Lublinie, Dr hab. Tomasz Jargiełło - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Zajazdu Radiologii Zabiegowej.
Panel ekspertów: Prof. dr hab. Olgierd Rowiński - Kierownik II Zakładu Radiologii UM w Warszawie i Dr hab. Tomasz Jargiełło.
Prof. dr Elias Brountzos (Ateny, Grecja ) przedstawił nowe możliwości leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków aorty brzusznej.
Sala obrad. Na pierwszym planie: Prof. dr hab. Jerzy Walecki - Konsultant Krajowy ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala MSWiA w Warszawie.
Panel ekspertów. Od lewej: Prof. dr hab. Maciej Skórski - Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej UM w Warszawie, Prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo- Trojanowska, Prof. dr hab. Aleksander Falkowski - Kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej UM w Szczecinie, Prof. dr hab. Piotr Szopiński - Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
Prof. dr Okan Akhan (Ankara, Turcja) wygłosił wykład na temat przezskórnego leczenia nowotworów wątroby.
Prof. dr Dierk Vorwerk (Ingolstadt, Niemcy) przedstawił możliwości leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennych udarów mózgu.
Od lewej: nestor radiologii zabiegowej Dr hab. Zygfryd Wawrzynek z Zabrza w towarzystwie Dr hab. Jana Barona- Kierownika Zakładu Radiologii Śląskiego UM w Katowicach i Prof. dr Elias Brountzos z Grecji.
Panel ekspertów. Od lewej: Prof. dr hab. Walerian Staszkiewicz - Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP w Warszawie, Prof. dr hab. Piotr Andziak - Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń Szpitala MSWiA w Warszawie, Dr hab. Andrzej Wolski - Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyń SPSK-4 w Lublinie.
Dr med. Inger Keussen (Lund, Szwecja) - w trakcie wykładu na temat leczenia nowotworów wątroby.
Prof. dr Wojciech Ćwikiel (Lund, Szwecja) - w trakcie wykładu na temat zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej na drogach żółciowych.
Dr med. Lubomir Špak (Koszyce, Republika Słowacka) zapoznał nas z metodami leczenia ostrego niedokrwienia kończyn dolnych.
Prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo - Trojanowska w towarzystwie mgr inż. Piotra Lubiarza z ZRZiN UM w Lublinie.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dr hab. Tomasz Jargiełło przedstawił swoje 15 letnie doświadczenie w stentowaniu tętnic szyjnych.
Lek. med. Magdalena Jarząbek przedstawiła nasze wyniki chemoembolizacji w leczeniu nowotworów wątroby.
Prezentacja najnowszych osiągnięć firm medycznych zawsze budzi zainteresowanie uczestników
Ochrona oczu przed promieniowaniem rentgenowskim to dla radiologów zabiegowych niezwykle ważna sprawa.
Prof. dr hab. Marek Sąsiadek - Prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w towarzystwie Dyrektora firmy Siemens Sp. z o.o. Pana Artura Ostrowskiego.
Przerwa kawowa. Od lewej: Dr med. Miltiades Krokidis, (Londyn, Anglia), Dr med. Taurun Sabharwal (Londyn, Anglia ), Prof. dr. Elias Brountzos (Ateny, Grecja).
Dr med. Maciej Szajner dzieli się swoim bogatym doświadczeniem w leczeniu tętniaków wewnątrzczaszkowych.
Dr med. Monika Miazga zaprezentowała możliwości leczenie żylaków powrózka nasiennego metodą embolizacji.
Nasi goście ze Szwecji: Prof. dr Wojciech Ćwikiel, Dr med. Inger Keussen w rozmowie z Prof. dr hab. Markiem Sąsiadkiem.
Uczestnicy konferencji: Dr med. Bogumił Grzechnik - Kierownik Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, Dr med. Małgorzata Rzeszowska - Sieczka i Dr med. Katarzyna Wojtal z ZRZiN UM w Lublinie, Dr med. Wojciech Krzyżanowski - ekspert w dziedzinie diagnostyki narządu ruchu.
Lek. med. Krzysztof Pyra w trakcie wykładu o leczeniu zwężeń tętnic domózgowych u chorych po radioterapii.
Lek. med. Michał Przyszlak w trakcie wykładu na temat leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków zewnątrzczaszkowych tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Pracownicy ZRZiN UM w Lublinie. Od lewej: Grażyna Dębska - Kierownik Zespołu Techników Rtg, mgr Marzena Wilk - referentka, Halina Zagajewska - st. statystyk medyczny, mgr inż. Piotr Lubiarz.
Komitet Organizacyjny w drodze na wieczorne spotkanie na Zamku w Janowcu.
Uroczysty wieczór na Zamku w Janowcu.
Występ kabaretu „Ani Mru Mru”.
Bawimy się…
Wieczór pożegnalny uświetniony występem zespołu „Jarzębiny”.
Prof. dr Dierk Vorwerk w towarzystwie Dr hab. Tomasza Jargiełło.
Od lewej: Dr hab. Andrzej Wolski, Lek. med. Krzysztof Pyra, Dr hab. Jan Baron.
Ko ko ko ko euro spoko….
Z wielkim podziękowaniem dla wszystkich organizatorów i uczestników, którzy swoją obecnością uświetnili nasz Jubileuszowy Zajazd - Prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo - Trojanowska.

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl