Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego
20-954 Lublin


Rejestracja

Badania naczyniowe i USG

Badania rezonansu magnetycznego

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji


Fundacja Rozwoju Chirurgii Radiologicznej

Fundacja Rozwoju Chirurgii Radiologicznej zajmuje się poszerzaniem możliwości zastosowania technik radiologii zabiegowej poprzez wspomaganie potencjału diagnostycznego i leczniczego Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Propagowanie nowoczesnych metod leczenia z zakresu radiologii zabiegowej. Organizowanie spotkań naukowych i konferencji
  • Finansowanie zakupów nowoczesnej aparatury diagnostycznej i leczniczej, a także materiałów i narzędzi medycznych
  • Zakup aktualnych podręczników medycznych i czasopism naukowych dla młodej kadry pracowników radiologii zabiegowej

Majątek Fundacji stanowią wkłady pieniężne i rzeczowe Fundatorów. Wszystkie uzyskane w ten sposób środki finansowe służą wyłącznie realizacji zadań statutowych Fundacji.

Zarządu Fundacji Rozwoju Chirurgii Radiologicznej składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli działalność Fundacji przekazując jej 1% podatku.
Niezwykle wysoko cenimy sobie Państwa życzliwość i zrozumienie dla potrzeb Fundacji.
Zgodnie ze swoim statutem Fundacja zajmuje się finansowaniem szkoleń dla młodych lekarzy, pielęgniarek i techników radiologicznych z dziedziny radiologii zabiegowej, w szczególności małoinwazyjnych technik wewnątrznaczyniowych.
Przekazane darowizny pozwolą na dalszy rozwój młodych kadr zatrudnionych z pracowniach radiologii zabiegowej.

Fundacja Rozwoju Chirurgii Radiologicznej - Organizacja Pożytku Publicznego – OPP
ul. Jaczewskiego, 20-954 Lublin, tel. , fax ; NIP: 712 27 13 383; REGON 432331509.

Przekaż 1% podatku na wsparcie działalności Fundacji KRS 0000095201;

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl