Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Radiologia Zabiegowa

Czym zajmuje się radiologia zabiegowa.

Radiologia zabiegowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin zabiegowych. Jej postęp jest warunkowany doskonaleniem metod obrazowania i rozwojem urządzeń pozwalających na przezskórne przeprowadzanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych.

Największą grupę wśród metod radiologii zabiegowej stanowią zabiegi przeznaczyniowe. Przez wiele lat najpowszechniej stosowaną metodą była embolizacja. Znajduje ona zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych, wad naczyniowych (tętniaków, przetok tętnicze - żylnych, naczyniaków zarówno położonych obwodowo jak i wewnątrzczaszkowo) i pourazowych uszkodzeń naczyń.

Ostatnie dziesięciolecie to przede wszystkim rozwój angioplastyki, która wraz z wprowadzaniem protez wewnątrznaczyniowych stała się najczęściej wykonywanym zabiegiem w pracowniach radiologii interwencyjnej. Angioplastyka i protezowanie wewnątrznaczyniowe znajdują zastosowanie w leczeniu zwężeń i niedrożności naczyń o różnej etiologii, a także tętniaków aorty brzusznej i piersiowej.

Inną grupę zabiegów przeznaczyniowych stanowi farmakoterapia celowana. Najczęściej wykonywana jest tromboliza celowana i podawanie cytostatyków bezpośrednio do naczyń zaopatrujących nowotwór.

Do przeznaczyniowych zabiegów należy też wprowadzanie filtrów do żyły głównej jako zabezpieczenie przed zatorowością płucną, a także usuwanie ciał obcych z układu naczyniowego.

Techniki i metody używane w zabiegach przeznaczyniowych znalazły również zastosowanie w leczeniu zwężeń w: przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych, przewodach żółciowych i drogach moczowych.

Osobna grupę stanowią przezskórne drenaże mające na celu opróżnianie przestrzeni płynowych (krwiaki, ropnie, torbiele).

Zabiegi, którymi posługuje się radiologia zabiegowa mogą być samodzielnym i ostatecznym postępowaniem leczniczym, stanowić przygotowanie do leczenia chirurgicznego lub być jego uzupełnieniem.

Corocznie w naszym zakładzie wykonywanych jest około 1300 zabiegów.

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl