Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Nadciśnienie nerkowopochodne

1. Tętnice nerkowe i ich zwężenie
2. Jaka jest etiologia nadciśnienia naczyniowonerkowego
3. Jak często występuje nadciśnienie naczyniowonerkowe?
4. Jakie są objawy?
5. Jak można je diagnozować?
6. Jakie są sposoby leczenia?
7. Jak my to robimy?

1. Tętnice nerkowe i ich zwężenie

Tętnice nerkowe są naczyniami doprowadzającymi krew do nerek, zwykle są to pojedyncze naczynia odchodzące od aorty. Jeśli naczynie jest istotnie hemodynamicznie zwężone tj. >60-70% światła, zmniejsza się napływ krwi do nerki co powoduje uwalnianie przez nerkę substancji powodujących wzrost ciśnienia tętniczego.

2. Jaka jest etiologia nadciśnienia naczyniowonerkowego

Miażdżyca – jest najczęstszą przyczyną zwężenia lub niedrożności, zwykle w miejscu odejścia tętnicy, dotyczy głównie osób starszych.
Dysplazja włóknisto – mięśniowa – umiejscowiona głównie w części obwodowej lub gałęziach tętnicy nerkowej. Może występować wieloogniskowo, dotyczy głównie młodych dorosłych.
Zapalenie tętnic
Tętniak
Zator
Wrodzone zwężenie
Uszkodzenie tętnicy nerkowej
Zmiany pozanerkowe np. ucisk przez guz

3. Jak często występuje nadciśnienie naczyniowonerkowe?

U około 1-2 % chorych z nadciśnieniem tętniczym przyczyną może być zwężenie tętnicy nerkowej.

4. Jakie są objawy?

Szybki rozwój nadciśnienia złośliwego, opornego na leczenie, postępująca niewydolność nerek, nawracający obrzęk płuc.

5. Jak można je diagnozować?

W badaniach laboratoryjnych: hipokaliemia, białkomocz, często zwiększone stężenie kreatyniny
Badania obrazowe: ultrasonografia dopplerowska, angio-MR, angio-TK, arteriografia

6. Jakie są sposoby leczenia?

Leczenie chirurgiczne

Leczenie wewnątrznaczyniowe
a) angioplastyka balonowa
b) angioplastyka balonowa ze wszczepieniem stentu

7. Jak my to robimy?

Poprzez nakłucie (w znieczuleniu miejscowym) tętnicy udowej w pachwinie wprowadzamy cewnik do aorty i wykonujemy aortografię potwierdzającą zwężenie tętnicy nerkowej. W kolejnym etapie wprowadzamy cewnik z balonem w miejsce zwężenia, który pod ciśnieniem pozwala na poszerzenie zwężenia. Często poszerzone miejsce wymaga umieszczenia w nim protezy wewnątrznaczyniowej - stentu. Stent wprowadza się w ten sam sposób jak cewnik z balonem. Kontrolna arteriografia pokazuje wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego.

Copyright © 2021 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl