Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego
20-954 Lublin


Rejestracja

Badania naczyniowe i USG

Badania rezonansu magnetycznego

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji

Obwodowe malformacje naczyniowe

Malformacje naczyniowe stanowią jedne z największych wyzwań w medycynie. Wrodzone anomalie naczyniowe mogą dotyczyć każdej tkanki/narządu ciała ludzkiego. Ze względu na rzadkość występowania, lekarze spotykają się z pojedynczymi przypadkami i ze względu na brak doświadczenia nie są w stanie zapewnić tym chorym właściwej metody leczenia. By pomóc chorym i wdrożyć prawidłowe postępowanie, niezbędna jest współpraca lekarzy wielu specjalności (radiolog zabiegowy, chirurg, chirurg naczyniowy, dziecięcy, plastyczny, dermatolog). Anomalie naczyniowe dzielą się na dwie główne kategorie: zmiany/guzy naczyniowe (łagodne zmiany pochodzenia naczyniowego, najczęściej występujące guzy u dzieci) i malformacje naczyniowe (różnorodne zmiany zbudowane z dysplastycznych naczyń). W marcu 2014 r. w Melbourne Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Anomaliami Naczyniowymi (ISSVA) dokonało przeglądu, uaktualniając ich klasyfikacje (dostępna na stronie internetowej ZRZiN).

Mówiąc o leczeniu, należy rozdzielić malformacje obwodowe od tych znajdujących się w krążeniu wewnątrzczaszkowym. Malformacje naczyniowe mózgu w większości przypadków leczy się od strony tętniczej. W przypadku malformacji obwodowych stosuje się mieszane techniki, preferowany jest dostęp od strony żylnej,lub przezskórny, dojście przeztętnicze również jest wykorzystywane. Ze względu na fakt, że jest to rzadkie schorzenie, ośrodki, do których trafiają pojedynczy pacjenci, nie mają wypracowanych standardów postępowania. Dr Yakes w swojej ponad 30-letniej karierze wypracował metodę embolizacji z użyciem alkoholu absolutnego i/lub spiral, podawanych najczęściej z nakłucia bezpośredniego.

Metoda embolizacji z użyciem alkoholu i spiral od wielu lat jest stosowana w naszym Zakładzie.

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl