Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Niedrożność jajowodów – udrażnianie/plastyka

Udrażnianie i plastykę niedrożnych jajowodów wykonujemy wspólnie z Kliniką Położnictwa i Perinatologii, UM Lublin
Kierownik Kliniki Prof. zw.dr hab.med. Jan Oleszczuk

oraz Kliniką Ginekologii Operacyjnej, UM Lublin
Kierownik Kliniki Prof. zw.dr hab.med. Tomasz Rechberger

Procedura jest refundowana ze środków NFZ. Pacjentki nie ponoszą żadnych kosztów.

1. Niedrożność jajowodów – częstość występowania, przyczyny, diagnoza i sposoby leczenia.

Niedrożność jajowodów jest najczęstszą przyczyną kobiecej niepłodności (25-35 % przypadków). Uszkodzenie lub niedrożność jajowodów może wynikać z: zamknięcia światła poprzez czopy śluzowe, ze zmian zapalnych przydatków (jajniki i jajowody), wcześniej przebytych operacji, endomietriozy, stanów zapalnych w jamie brzusznej. Sposoby leczenia niepłodności wynikającej z niedrożności jajowodów obejmują zabiegi chirurgiczne polegające na przywróceniu drożności jajowodów (laparoskopia, histeroskopia). Inną alternatywą jest pozaustrojowe zapłodnienie (IVF-ET), którego kobiety mogą nie akceptować ze wzglądów etycznych, religijnych lub finansowych. W ostatnich latach pojawiła się także metoda udrażniania jajowodów pod kontrolą rentgenowską. Zabieg ten nie wymaga znieczulenia ogólnego, co daje możliwość wykonywania go w trybie jednodniowego pobytu w szpitalu. Obniżenie kosztów, a co za tym idzie zwiększenie dostępności, to również istotny aspekt tej metody udrażniania jajowodów. Zabieg może być przeprowadzony przy użyciu cewników, prowadników lub cewników balonowych. Pacjentki kwalifikowane są do tego zabiegu w oparciu o wcześniej wykonane badanie histerosalpingograficzne lub zwiadowczą laparoskopię.

Udrażnianie i plastyka jajowodów – jak my to robimy ?

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Po wprowadzeniu cewnika do jamy macicy wykonywane jest badanie diagnostyczne- histerosalpingografia (HSG) polegające na podaniu środka cieniującego do jamy macicy w celu oceny drożności jajowodów (ryc.1). Jeżeli badanie to wykaże niedrożność jajowodów poprzez ten sam cewnik wprowadzane się kolejne mikro narzędzia (prowadniki i cewniki, których średnica waha się od 0,46 mm do 2 mm). Drożność jajowodów uzyskuje się wprowadzając do ich światła mikroprowadniki, a następnie mikrocewniki (ryc.2 i 3). O odzyskaniu drożności świadczy wypełnianie się jajowodów środkiem cieniującym, a następnie jego wypływ do jamy otrzewnej (ryc. 2a i 3a). Czas trwania zabiegu zależy od wielu czynników, średnio wynosi około 30 minut.

2. Jak przebiega kwalifikacja do zabiegu i jego rejestracja?

W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy dzwonić do sekretariatu Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii ()

Copyright © 2021 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl