Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Żylaki powrózka nasiennego

Procedura jest refundowana ze środków NFZ. Pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów.

1. Czym są żylaki powrózka nasiennego?
2. Jaka jest częstość występowania żylaków
3. Jakie mogą być objawy?
4. Jak diagnozowane są żylaki?
5. Jakie są sposoby leczenia?
6. Embolizacja - jak my to robimy?

1. Czym są żylaki powrózka nasiennego?

Żylaki powrózka nasiennego są nieprawidłowym poszerzeniem splotu wiciowatego i występują u około 10%-15% męskiej populacji. Żylaki lewej żyły jądrowej są około10 razy częstsze niż żylaki po stronie prawej i jest to wynikiem naczyniowych warunków anatomicznych - po lewej stronie żyła jądrowa łączy się z żyłą nerkową lewą pod kątem prostym. Istnieją dwa typy żylaków powrózka nasiennego:

pierwotny - wrodzony brak lub niedostateczna funkcja zastawek w żyle jądrowej, sporadycznie występuje przed 12 rokiem życia
wtórny - spowodowany przez ucisk na żyłę jądrową, dotyczy zwykle mężczyzn powyżej 50 roku życia

Żylaki powrózka nasiennego stanowią jedną z przyczyn niepłodności u mężczyzn.

Rycina przedstawia po lewej prawidłowy układ żył, po stronie prawej wydłużenie, rozszerzenie i skręcenie żył jądrowych splotu wiciowatego – żylaki powrózka nasiennego (varicocele).

2. Jaka jest częstość występowania żylaków?

Występują u co 10 mężczyzny, natomiast u mężczyzn z niepłodnością problem ten dotyka ponad 40% tej grupy.

3. Jakie mogą być objawy?

Zastój krwi w żyle jądrowej prowadzi do powstania objawów klinicznych w postaci bólu i obrzęku worka mosznowego, natomiast podwyższenie temperatury jądra związane z zastojem krwi wpływa na obniżoną jakość nasienia (zmniejszenie ilości i ruchliwości plemników oraz zwiększenie ilości nieprawidłowych form plemników). Z upływem czasu zmiany te stają się nieodwracalne dlatego tak ważne jest wczesne leczenie żylaków powrózka. Współczesne badania dowodzą, że leczenie żylaków powrózka w okresie młodzieńczym zapobiega niepłodności u około 50% mężczyzn.

Wskazaniem do leczenia są dolegliwości bólowe lub zasadnicze zmniejszenie spermatogenezy prowadzące do niepłodności.

4. Jak diagnozowane są żylaki?

Badania diagnostyczne:
1. badanie fizykalne - palpacyjne
2. badanie USG

5. Jakie są sposoby leczenia?

Są dwie metody leczenia żylaków powrózka nasiennego:
a) operacyjna
b) wewnątrznaczyniowa embolizacja

Zabieg chirurgiczny, obecnie najczęściej laparoskopowy polega na pozaotrzewnowym podwiązaniu/zaklipsowaniu żyły jądrowej. Po lewej stronie brzucha wykonuje się niewielkie nacięcie, przez które usuwany jest fragment żyły jądrowej. Końce przeciętej żyły zostają podwiązane przy użyciu wchłanianego szwu. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.

Embolizacja - opis poniżej

6. Embolizacja - jak my to robimy?

Zabiegi embolizacji wymaga jednodniowej hospitalizacji. Przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. W pachwinie, przez żyłę udową wprowadzany jest cewnik o średnicy 2 mm , którego koniec umieszczany jest w żyle jądrowej. Po wykonaniu badania flebograficznego potwierdzającego obecność żylaków, przez cewnik podawany jest środek obli terujący światło żyły – 2% aetoxysklerol. Następnie wprowadzane są 2-3 wolne spirale embolizacyjne zamykające żyłę. Kontrolna flebografia kończąca zabieg potwierdza skuteczność zabiegu. Średni czas trwania zabiegu wynosi około 45 minut.

Wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego.

W 96 % przypadków uzyskuje się zamknięcie żyły jądrowej. W 4 % przypadków ze względu na niekorzystne warunki anatomiczne zabieg embolizacji nie może być wykonany.

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl