Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Tętniaki tętnic trzewnych i nerkowych

Tętniaki tętnic trzewnych i nerkowych leczymy wewnątrznaczyniowo wspólnie z Oddziałem Chirurgii Naczyń, SPSK4

Kierownik Oddziału Dr hab. n.med. Andrzej Wolski

1. Czym są tętniaki tętnic trzewnych i nerkowych
2. Jak często występują tętniaki tętnic trzewnych i nerkowych
3. Czym są spowodowane
4. Umiejscowienie tętniaków trzewnych
5. Jakie dają objawy
6. Diagnostyka
7. Leczenie tętniaków
8. Jak my leczymy tętniaki trzewne i nerkowe

1. Czym są tętniaki tętnic trzewnych i nerkowych

Tętniakiem nazywamy patologiczne poszerzenie tętnicy. Tętniakami tętnic trzewnych (TTT) określamy tętniaki, które występują w obrębie pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i dolnej lub ich gałęzi. Są to naczynia zaopatrujące w krew wszystkie narządy jamy brzusznej poza nerkami. Tętniaki tętnic nerkowych umiejscowione są na naczyniach zaopatrujących w krew nerki.

2. Jak często występują tętniaki tętnic trzewnych i nerkowych

Częstość występowania tętniaków trzewnych w populacji ocenia się na 0,1-2%, a tętniaków nerkowych na 1-3%.

3. Czym są spowodowane

Tętniaki tętnic trzewnych powstają najczęściej jako wynik zwyrodnienia ściany tętnicy. Rzadziej przyczyną są: dysplazja włóknisto-mięśniowa, choroby tkanki łącznej, uraz, zmiany zapalne.

Tętniaki tętnic nerkowych powstają najczęściej jako wynik dysplazji włóknisto-mięśniowej. Rzadziej przyczyną są: zwyrodnienie ściany tętnic, zapalenie naczyń,uraz, choroby tkanki łącznej.

4. Umiejscowienie tętniaków trzewnych

Tętnica śledzionowa – 60-80%;
Tętnica wątrobowa – 20%;
Tętnica żołądkowo-dwunastnicza – 10%;
Tętnica krezkowa górna – 5,5%;
Pień trzewny – 4%;

5. Jakie dają objawy

Tętniaki tętnic trzewnych:
- niespecyficzne, często brak jakichkolwiek objawów
- niektórzy chorzy zgłaszają słabo nasilone bóle brzucha
- około 22% tętniaków wykrywanych jest dopiero po ich pęknięciu

Nerkowe:
- niespecyficzne, często brak jakichkolwiek objawów
- nadciśnienie tętnicze występuje u 73%
- bóle brzucha
- krwinkomocz, krwiomocz

Pęknięcie zarówno tętniaków trzewnych jak i nerkowych powoduje krwotok wewnętrzny, który prowadzi do wstrząsu krwotocznego (spadek ciśnienia, bladość, poty, osłabienie, utrata przytomności).

Śmiertelność w następstwie pęknięcia tętniaka waha się od 10-25%, u kobiet ciężarnych do 75%.

6. Diagnostyka

Podstawowym badaniem jest badanie USG poszerzone o badanie dopplerowskie naczyń jamy brzusznej.

Często konieczną do wykrycia tętniaka i niezbędną do wdrożenia właściwego leczenia jest tomografia komputerowa naczyń (angio – TK).

Arteriografia –badanie naczyń, polegające na wstrzyknięciu środka cieniującego bezpośrednio do tętnicy, na której umiejscowiony jest tętniak. Najczęściej wykonywana jest już w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego.

7. Leczenie tętniaków

Zachowawcze: leczenie takie stosuję się tylko w przypadku wykrycia niewielkich tętniaków (małe wymiary tętniaka wiążą się z mniejszym ryzykiem jego pęknięcia). Leczenie polega głównie na normalizacji ciśnienia tętniczego (co zabezpiecza przed wzmożonym napięciem ściany tętniaka prze płynącą krew) oraz stałej kontroli w badaniach USG lubTK.

Leczenie operacyjne: polega na usunięciu tętniaka i odtworzeniu prawidłowego przepływu krwi w tętnicy, na której umiejscowiony był tętniak. W niektórych przypadkach, zwłaszcza tętniaków t.śledzionowej może dojść również do usunięcia narządu - w tym przypadku śledziony.

8. Jak my leczymy tętniaki trzewne i nerkowe

Podobnie jak inne zabiegi wewnątrznaczyniowe również zabiegi wyłączające tętniki trzewne i nerkowe z krążenia wykonuję się z dostępu poprzez tętnicę udową rzadziej pachową. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. W zależności od umiejscowienia tętniaka, jego wielkości i naczyniowych warunków anatomicznych wykonujemy embolizację tętniaków przy użyciu różnych materiałów embolizacyjnych takich jak kleje lub spirale, implantujemy stenty pokrywane (stentgrafty), czy też podajemy do worka tętniaka trombinę (środek powodujący wykrzepianie krwi).Copyright © 2021 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl