Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego
20-954 Lublin


Rejestracja

Badania naczyniowe i USG

Badania rezonansu magnetycznego

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji

Medal Gloria Medicinae

Medal Gloria Medicinae jest nadawany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie za wybitne zasługi dla medycyny. Jest on przyznawany tylko dziesięciu lekarzom w świecie w ciągu jednego roku. Medal jest symbolem wdzięczności dla tych, których życie, czyny i dzieła przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom. Dla tych, których osiągnięcia w służbie człowiekowi stwarzają lepszy świat dla całej ludzkości.

Ryc. 1 Medal z wizerunkiem Józefa Strusia,
wybitnego Lekarza z XVI w. oraz dewizą „Floreat Res Medica”

Na dyplomie, który laureat otrzymuje obok medalu, znajduje się tekst w języku polskim i łacińskim:

„Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”.

W dniu 15 listopada 2013 roku odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie uroczystość udekorowania Medalem Gloria Medicinae wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska lekarskiego.

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Medalu w tajnym głosowaniu.

Gospodarzem uroczystości w której uczestniczyli wybitni przedstawiciele duchowieństwa, środowiska medycznego i artystycznego był Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Prof. dr hab. med. Jerzy Woy- Wojciechowski.

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl