Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego
20-954 Lublin


Rejestracja

Badania naczyniowe i USG

Badania rezonansu magnetycznego

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji

Europejski Dyplom w Zakresie Radiologii

Dr n. med. Krzysztof Pyra pomyślnie zdał egzamin europejski w dniach 1-2 marca 2016 w Wiedniu, podczas Europejskiego Kongresu Radiologicznego w związku z czym uzyskał dyplom EDiR (European Diploma in Radiology) – Europejski Dyplom w Zakresie Radiologii . Dyplom EDiR jest świadectwem na to, iż posiadanie wiedzy w zakresie radiologii ogólnej przez kandydata spełnia wymogi przewidziane po ukończeniu szkolenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w ESR European Training Curriculum. Dyplom EDiR jest oficjalnie oraz w pełni aprobowany przez Europejski Związek Lekarzy Specjalistów oraz Europejskie Stowarzyszenie Radiologiczne. Egzamin jest nadzorowany przez Europejską Radę ds. Radiologii zgodnie z wymogami wyznaczonymi przez ESR.

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie a4g.pl