Zabiegi
MR
USG
Angiografia

Sekretariat

ul. Jaczewskiego
20-954 Lublin


Rejestracja

Badania naczyniowe i USG

Badania rezonansu magnetycznego

Motto

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564)


Lublin - miasto inspiracji

Zjazd 2012

IV Ogólnopolski Zjazd Radiologii Zabiegowej

Zakładowi Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie działającego w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie przypadł zaszczyt zorganizowania IV Ogólnopolskiego Zjazdu Radiologii Zabiegowej, który odbędzie się w dniach 25-27.05.2012 r. w Kazimierzu Dolnym.

Uroczystość będzie miała podwójny wymiar, ponieważ zbiegną się dwa jubileusze: 35-lecia radiologii zabiegowej w kraju i 40-lecia funkcjonowania Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dodać należy, iż lubelska jednostka jest prekursorem europejskiej radiologii zabiegowej. Powstała jako pierwsza w Europie, inicjując dynamiczny rozwój tej dziedziny medycyny.

Podstawą radiologii zabiegowej jest zastosowanie nieoperacyjnej drogi docierania do narządów wewnętrznych poprzez wykorzystanie naturalnego systemu połączeń, jakim jest układ naczyniowy człowieka, w procesie leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych czy uszkodzeń pourazowych.

Wiele metod radiologii zabiegowej zostało po raz pierwszy w Polsce wykonanych i wdrożonych do codziennej praktyki w lubelskim ośrodku, m.in.: embolizacja w nowotworach pęcherza i dróg rodnych, embolizacja mięśniaków macicy, angioplastyka tętnic szyjnych z protekcją mózgową, leczenie tętniaków aorty przy użyciu protez wewnątrznaczyniowych – stentgraftów.

Twórcą lubelskiej radiologii zabiegowej jest prof. dr hab. Marian Klamut. Jego dzieło kontynuuje i rozwija z ogromnymi sukcesami aktualny Kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii – prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo – Trojanowska.

Program zjazdu
I komunikat
II komunikat

Copyright © 2011 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 Lublin
Projekt i wykonanie eadv.pl